African Safari 2016 - dinogami
Vervet Monkey, Tsodilo Hills, Botswana

Vervet Monkey, Tsodilo Hills, Botswana

2772VervetMonkey